Tank rensemiddel

Vanntank og slanger skal renses for alger og bakterier minimum en gang om året. Her kan du kjøpe tankrens til formålet.