Elektronisk lader

Bruk av elektronisk lader til opplading og vedlikehold av din akkumulator sikrer at det ikke oppstår overlading, og dermed oppnår akkumulatoren en lengre levetid.