Endepropper

Endepropper til teltstenger lager en ende på din teltstang, så skitt ikke kan få adgang inne i selve stangen. Endeproppen har også den fordel at du ikke skraper deg opp på kanten av teltstangen, som ellers kan være skarp.