TRIAX

Smedmester Knud Jeppesen kjøpte i 1949 smedverksted i Hornsyld. Sammen med det tradisjonelle smed arbeidet, begynte han at fremstille tv-antenner, fordi han syntes at de daværende antenner på markedet var for dyre. I løpet av kort tid hadde han en voksende forretning, hvor han kombinerte tradisjonelt smed arbeide med moderne elektronisk radio- og TV-produksjon.

I dag dekker Triax sortimentet over mange området, som eksempelvise satellitt recessivere til skape og kapslinger. I våres sortiment tilbyder vi en Triax antenne, som er allround hvilket vil sige at den kan benyttes både på både, i sommerhuset og på campingplassen.