Prisma S.R.l:

  • Prisma er en Italiensk virksomhet fra 1997, der producerer utstyr til biler.
  • Hovedprodukttonen er advarsels-trekanter, refleksvest samt lykter.
  • Prisma har kjøpt retten til produkttionen av de originale Jockey campingspeile.
  • Jockey campingspeile finnes i 2 utgaver til standard caravan opp til 230 cm bredde, og en versjon med lange speilarme til 250 cm bredde caravan.
  • De originale Jockey campingspeile efterlignes av flere produsenter, men den originale versjon produseres utelukkende av Prisma, og er et Italiensk campingspeil av beste kvalitet.