Lykter til gassbokser

Lykter som bruker gass fra gassbokser fungerer ved hjelp av et glødenett. Gasslykter er mer temperaturavhengige ettersom visse gasstyper fryser ved 0°C. Det er imidlertid gasstyper som tåler lavere temperaturer. Når du kjøper en gasslykt bør du vurdere hvilke forhold den skal benyttes under. 


 

{{amount}}